ชื่อโดเมน : คำศัพท์ทางเทคนิค

เพื่อความเข้าใจกับคำศัพท์ทางเทคนิค  เราจะนำเสนอศัพท์เฉพาะ  คำจำกัดความบางส่วนที่เกี่ยวข้อง  และพบบ่อยที่สุด

ศัพท์ในชื่อโดเมน