การรวมอีเมล์กับชื่อโดเมนคุณไว้ด้วยกัน


การเลือกใช้บริการทางอีเมล์เพื่อให้สอดคล้องกับเว็บคุณ

หากคุณมีบัญชีผู้ใช้ SimpleDifferent อยู่แล้ว และคุณก็มีอีเมลล์อย่างน้อยหนึ่งอีเมล์ที่ได้จากสมัครบัญชีผู้ใช้


ถ้าคุณกำลังอ่านหน้านี้อยู่ แสดงว่าคุณกำลังอยากใช้ชื่อโดเมนคุณกับเว็บคุณ สิ่งสำคัญคือ คุณต้องถามตัวเองก่อนว่าอีเมลล์แบบไหนที่คุณจะเตรียมให้กับผู้อ่าน แบบที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือว่าอีเมลล์ใหม่ที่จะเกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนคุณ 


นี่คือข้อมูลเล็กๆ  น้อยๆ  เพื่อช่วยคุณเลือกว่า อีเมล์ประเภทใดที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

1. ใช้บริการอีเมล์ผ่านเว็บผู้ให้บริการอีเมล์โดยตรง (gmail, hotmail ,yahoo,...)


เจ้าของเว็บไซต์มักเก็บอีเมล์ที่เคยใช้ ก่อนจะเริ่มสร้างเว็บไซต์ใหม่ บ่อยครั้งที่มักจะเป็นที่อยู่ของโฮสต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการหลักของผู้ให้บริการ


เมื่อคุณใช้ you@simdif.com หรือ you@yourdomain.com ไม่ว่าจะเลือกชื่อไหนคุณก็มั่นใจได้ว่าในขณะนี้ คุณมีเซิร์ฟเวอร์ที่ดี  และมีประสิทธิภาพ ในการให้บริการทางอีเมล์


มีเว็บมากมายที่เสนอให้คุณใช้บริการทางอีเมล์ฟรี เช่น  Gmail ของ Google, YahooMail, Hotmail ของ Microsoft หรือ GMX CaraMail กับชื่อที่มีไม่มาก

การเก็บรักษาอีเมล์ของคุณก็ให้คุณประโยชน์ได้ไม่น้อยเช่นกัน :

  • เพื่อน  ลูกค้า  และผู้เข้ามาติดต่อ  จะรู้จักอีเมล์นี้อยู่แล้ว
  • คุณจะคุ้นเคย และมีความสะดวกในการใช้งาน
  • คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหา ที่มักเกิดจากการไม่ชำนาญ ในการใช้งานที่มากับอีเมล์ที่เชื่อมกับชี่อโดเมนคุณ

เกร็ดความรู้!

หากคุณต้องการเชื่อมชื่อโดเมนคุณกับที่อยู่อีเมล์อื่น คุณสามารถตั้งค่าได้โดย ไปที่ "ตั้งค่าส่วนตัว" ที่โหมดแก้ไขใน SimpleDifferent ของคุณ

2. ใช้อีเมล์ที่มาพร้อมกับชื่อโดเมนที่คุณชื้อ


ทำได้ตามที่คุณต้องการ คุณสามารถใช้ที่อยู่อีเมล์ที่มาพร้อมกับชื่อโดเมนคุณตามฟอร์มนี้ you@yourdomain.com กับเว็บ SimpleDifferent ของคุณ สิ่งนี้เหมือนกับการเริ่มต้นหัดทำธุรกิจโดยทั่วไป แนวทางการแก้ปัญหาที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

สิ่งที่ง่ายที่สุดที่มาพร้อมกับการเลือกใช้บริการ เว็บจดทะเบียนชื่อโดเมนพร้อมบริการทางอีเมล์ คือ

  • คุณสามารถซื้อชื่อโดเมนได้เลย
  • คุณสามารถเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายที่อยู่เว็บไซต์ได้โดยง่าย แต่อย่างไรก็ตามคุณต้องไม่ลืม  ว่า  การใช้ที่อยู่ที่ย้ายมาใหม่นั้น  จะต้องใช้ระเวลาประมาณหนึ่งถึงสองวัน  และโปรดจำไว้ว่าคุณจะต้องเห็นเอกสารยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น ๆ  จากระบบที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงก่อน

หากคุณมีอีเมล์ที่เหมือนชื่อโดเมนคุณอยู่แล้ว :

  • อีเมล์นั้นยังใช้ได้เหมือนเดิม โดยคุณสามารถเข้าเช็คเมล์ที่เว็บผู้ให้บริการอีเมล์นั้นๆ ได้ตามปกติ 
  • หรือ หากคุณไม่สะดวก คุณสามารถหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาจัดการระบบอีเมล์ของคุณแทน

ทั้งนี้และทั้งนั้น ไม่ว่าจะใช้ตัวเลือกใด...

 CNAME หรือ ชื่อสำหรับการลงทะเบียน ของคุณควรชี้นำ  หรือให้การเชื่อมโยงมาที่ SimpleDifferent