ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อเลือกชื่อเว็บไซต์


อย่าให้เกิดข้อผิดพลาด เมื่อทำการจองชื่อโดเมน

หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ เพื่อคุณจะได้ไม่ต้องเสียใจในภายหลัง


- อย่ารีบร้อน! ใจเย็น ๆ ช้า ๆ ค่อย ๆ คิด  ถึงจะใช้เวลาเป็นวัน ๆ ก็ตาม เพื่อที่จะได้เลือกชื่อที่คุณมั่นใจ การ

  เปลี่ยนชื่อโดเมนของคุณ  มีผลต่อการค้นเจอหน้าเว็บคุณจากผู้อ่าน  และเครื่องมือค้นหาออนไลน์อย่าง

  เซิร์ชเอ็นจิ่นค่ายต่าง ๆ 


- หลีกเลี่ยงคำต่อท้ายแปลก ๆ  เว้นแต่คุณจะมีเหตุผลพิเศษบางอย่าง หากไม่มีเหตุผลเพียงพอ โปรดใช้คำต่อ

  ท้ายชื่อที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เช่น .com,  .net,  .info หรือ คำต่อท้ายของแต่ละประเทศ


- อย่ากรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง  เมื่อคุณได้จองชื่อโดเมนแล้ว  โปรดกรอกข้อมูลติดต่อที่เป็นความจริง 

  รวมทั้งอีเมลล์จริงของคุณ  หากระบบพบว่าข้อมูลที่คุณกรอกเป็นเท็จ  คุณจะถูกแบนหรือกลายเป็นบุคคล

  ต้องห้าม  และจะไม่มีสิทธิ์ใช้ระบบอีก


- พิจารณาการจองชื่อโดเมน  คุณสามารถลงทะเบียนชื่อโดเมนอีกชื่อ  ที่คล้ายกับชื่อไซต์แรกของคุณได้

  ตัวอย่างเช่น  ถ้าคำสุดท้ายของชื่อไซต์แรกคุณเป็นเอกพจน์  หากคุณต้องการลงทะเบียนอีกชื่อ คุณอาจเติม

  -s หรือ-es ลงไปเพื่อทำให้ชื่อเป็นพหูพจน์ จะมีหรือไม่มีเครื่องหมายแดชก็ได้ เมื่อผู้อ่านพิมพ์ชื่อไซต์โดยเผลอ

  เติม s,es ลงไป   ผู้อ่านก็จะเข้ามาในหน้าเว็บคุณ


- เคารพในทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อบริษัท และ ชื่อสินค้าต่าง ๆ  ล้วนอยู่ในความคุ้มครองลิขสิทธิ์ โดย

  กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งระดับประเทศ  และนานาประเทศ หากคุณใช้ชื่อโดเมนที่เป็น

  ชื่อเดียว  หรือใกล้เคียงกับชื่อเหล่านั้น  คุณก็จะตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะไม่ได้ชื่อโดเมนตามที่คุณต้องการ

โปรดระวังการเลือกใช้คำหลัก (คีย์เวิร์ด) ที่เป็นผลร้ายต่อชื่อโดเมน

ถ้าคุณตัดสินใจที่จะใช้ชื่อโดเมน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณ คุณต้องเลือกชื่อที่แสดงให้เห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเว็บคุณ ควรใช้คำง่าย ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บ   ใช้เวลาพิจารณาคำสำคัญต่างๆ  โดยนึกถึงเวลาผู้เข้าชมเว็บ  เข้าgoogle แล้วพิมพ์คำหลัก ๆ เพื่อหาสิ่งที่พวกเขาต้องการ


มีคำหลัก หรือคำสำคัญมากเกินไปจะเกิดผลเสีย เช่น cheap-jeans-that-fit-very-well-and-dont-shrink.com   นี่เป็นตัวอย่างชื่อโดเมนที่ไม่เหมาะสม  การใช้คำสำคัญ หรือคีย์เวิร์ดนั้น ควรใช้สูงสุดไม่เกิน 2-3 คำ   และหากคีย์เวิร์ดไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์    เว็บของคุณก็จะถูกเมิน  และไม่สนใจจากเหล่าเซิร์ชเอ็นจิ้นใหญ่ ๆ อย่าง Google 


อย่าพยายามใช้คำหลัก  หรือคีย์เวิร์ดของผู้ใช้อื่น  ตัวอย่าง ถ้าเว็บคุณเกี่ยวกับสระว่ายน้ำ คุณตั้งชื่อว่า very-nice-pools.com   คู่แข่งตั้งชื่อ great-pools.com คุณจะเสียเปรียบทันที  เพราะเซิร์ชเอ็นจิ้นจะเลือกเว็บที่ชื่อง่าย  และมีมาก่อนหน้าแล้ว


อย่าทำให้ตัวเองไปอยู่ในมุมเล็ก ๆ  หากคุณคิดว่า beautiful-pools.com  เป็นชื่อที่มีความพิเศษและสามารถตั้งได้  คุณควรคิดทบทวนอีกครั้งก่อนใช้  หากคุณทำธุรกิจสปาควบคู่ไปด้วย  หรือหากคุณได้ตรวจสอบว่าชื่อ beautiful-pools-spas.com ใช้ได้ ผู้เข้าชมอาจเลือกเข้าชมเว็บสปามากกว่า เข้าชมเว็บสระว่ายน้ำ