คุณมีชื่อโดเมนอยู่แล้ว


วิธีนำชื่อโดเมนของคุณมาใช้ในเว็บ SimpleDifferent

 • หากคุณมีชื่อโดเมนที่ลงทะเบียนไว้แล้ว และได้ชําระค่าบริการเพื่อเก็บชื่อโดเมนของคุณไว้ใช้
 • ถ้าคุณเร่ิมต้นใช้งานกับ SimpleDifferent และได้อัพเกรดเป็น Pro แล้ว
 • หากคุณต้องการเข้าถึงเว็บไซต์ SimpleDifferent ของคุณ โดยพิมพ์ชื่อโดเมนของคุณได้

ย้ายได้เลย!! โดยทําตามคําแนะนําดังต่อไปนี้เพื่อเชื่อม SimpleDifferent กับชื่อโดเมนของคุณ

การสร้างและแก้ไขบันทึกชื่อ     เว็บไซต์ของคุณ

 1. เข้าเว็บไซต์บริษัทจดทะเบียน ที่คุณได้ซื้อชื่อโดเมนไว้ เพื่อเชื่อมโยงกับเว็บ SimpleDifferent ของคุณ 
 2. ลงชื่อเข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดชื่อโดเมนคุณ
 3. ทำการแก้ไขบันทึกชื่อ(A Records) สำหรับ @ แก้ไขเป็น 178.33.66.217 เพื่อใช้ชื่อโดเมนคุณ "yourdomain.com" กับเว็บ SimpleDifferentของคุณ
 4. ทำการแก้ไขบันทึกชื่อ(A Records) สำหรับ www แก้ไขเป็น 178.33.66.217 เพี่อใช้ชื่อโดเมนคุณ"www.yourdomain.com" กับเว็บ SimpleDifferent
 5. ตรวจสอบความถูกต้อง
 6. ทําการยืนยันการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง และรอผลการตอบรับจาก
 7. บริษัทจดทะเบียนชื่อโดเมนเข้าเว็บ SimpleDifferent ของคุณ ไปที่ "ตั้งค่าเว็บไซต์" เลือก "ที่อยู่เว็บไซต์" อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 8. คลิกที่ "ใช้ชื่อโดนเมนอื่น" แล้วกรอกชื่อเว็บไซต์คุณ ตรวจสอบความถูกต้องแล้วกดตกลง

***ระบบของทางเว็บไซต์ที่คุณซื้อชื่อ จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 72 ชั่วโมง

จากนั้นคุณก็จะสามารถใช้ชื่อเว็บไซต์คุณกับ SimpleDifferent  หากคุณดำเนินการไม่สำเร็จกรุณาทำตามขั้นตอนซ้ำอีกครั้ง และติดต่อกับบริษัทรับจดโดเมนที่คุณใช้บริการค่ะ